ඇලුමිනියම් තීරු

 • Households Aluminum Foil Rolls

  ගෘහස්ථ ඇලුමිනියම් තීරු රෝල්ස්

  අනෙකුත් ශ්‍රේණිවලට අයත් ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ 8000 ක් වන අතර වඩාත් සුලභ ඇලුමිනියම් ශ්‍රේණිය වන්නේ 8011 ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහයයි. 8011 ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහයේ විශාලතම යෙදුම වන්නේ ඇලුමිනියම් තීරු වර්ග වන නමුත් එය තහඩු වල බහුලව භාවිතා නොවේ.

  ලබා ගත හැකි:
  පළල: 30, 40 සහ 45 සෙ.මී.
  • ඝනකම: මයික්‍රොන් 9 සිට 20 දක්වා
  • දිග: මීටර් 3-300 සිට